totti4friend

EURCAD,D: Test cản hổ trợ

FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Theo những gì tôi đã thấy, thì có thể thị trường sẽ di chuyển theo kịch bản như sau:
1. Giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ. Đây có lẽ là lần “test” cản cuối cùng của thị trường tại mức hỗ trợ này trước khi phá vỡ.
- Điểm khuyến nghị vào lệnh: 1.46416
- SL: 1.47216
- TP: 1.44789
2. Chúng ta có thể Buy khi giá đụng cản và có tín hiệu đảo chiều xu hướng.
- Điểm khuyến nghị vào lệnh: 1.47584
- SL: 1.46302
- TP: 1.49184

Good luck !!!