totti4friend

EURCAD,D: Test cản hổ trợ

FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Theo những gì tôi đã thấy, thì có thể thị trường sẽ di chuyển theo kịch bản như sau:
1. Giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ. Đây có lẽ là lần “test” cản cuối cùng của thị trường tại mức hỗ trợ này trước khi phá vỡ.
- Điểm khuyến nghị vào lệnh: 1.46416
- SL: 1.47216
- TP: 1.44789
2. Chúng ta có thể Buy khi giá đụng cản và có tín hiệu đảo chiều xu hướng.
- Điểm khuyến nghị vào lệnh: 1.47584
- SL: 1.46302
- TP: 1.49184

Good luck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.