tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ với EURCAD

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ
Xu hướng giảm.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và mẫu hình đảo chiều hai đáy tại vùng hỗ trợ mạnh 1.43000.
Đợi giá phá vỡ Key level và có retest xác nhận thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.465000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.