SonPriceAction

EURCAD canh sell

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD đã có cây nến rejection bar mạnh trên ngày. Trên khung tg h4 là 1 con sóng giảm mạnh đóng cửa dưới hỗ trợ intraday trước đó. Plan là canh sell cặp này khi giá hồi về

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.