SonPriceAction

EURCAD canh sell

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD đã có cây nến rejection bar mạnh trên ngày. Trên khung tg h4 là 1 con sóng giảm mạnh đóng cửa dưới hỗ trợ intraday trước đó. Plan là canh sell cặp này khi giá hồi về