nguyenvantiep140991

EURCAD - dấu hiệu cất cánh

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD - đã tích lũy đi ngang trong suốt hơn hai tháng kể từ 13.7 . Dễ dàng nhận thấy có một cú phá phá, giả xuyên thủng vùng 1.2960 nhưng không thành, giá bật ngược đi lên và tiếp tục tích lũy. Đây là dấu hiệu củng cố niềm tin cho phe mua. Giá đã tôn trọng đường xu hướng với 5 lần chạm bật. Cụm 4 nến tích lũy khá mạnh, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế. Có thể setup lệnh mua lên với mục tiêu 1.37

Cảnh báo: Phân tích dựa trên quan điểm cá nhân, không khuyến nghị mua bán.!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.