Bao_bao

EURCAD- Vẫn còn gần cụm kháng cự

FOREXCOM:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Đây là đồng tiền châu Âu duy nhất mất giá khoảng 182 điểm cơ bản so với Đô la Canada trong tuần qua. Sự suy giảm đã được dừng lại bởi đường EMA200 tại 1.5039.

Cặp tỷ giá này đang giao dịch gần một cụm kháng cự được hình thành bởi kết hợp giữa PP hàng tuần và PP hàng tháng ở mức 1.5110.

Nếu tỷ giá hối đoái vượt qua cụm kháng cự, mục tiêu tiếp theo cho các nhà giao dịch tăng giá sẽ ở gần mức R1 hàng tuần ở mức 1.5190.