SinvestFX

Chiến lược giao dịch EURCAD 26/02

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Chiến lược giao dịch EURCAD 26/02

Canh Buy EURCAD tại vùng hỗ trợ 1.5268 khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều H4 tại đây.

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình

Good luck!.
Đã hủy lệnh: Không xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều
mà xuyên thủng hỗ trợ => huỷ chiến lược


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.