Bao_bao

EURCAD- Mục tiêu dài hạn ở mức 1.5326

Giá lên
FOREXCOM:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Đồng tiền chung châu Âu đã tăng giá khoảng 1,19% so với Đô la Canada kể từ các phiên giao dịch tuần trước. EMA50 cung cấp hỗ trợ cho cặp trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu (22/03).

Có khả năng tỷ giá sẽ nhắm mục tiêu vào một nhóm kháng cự được hình thành bởi sự kết hợp giữa các điểm trục hàng tuần và hàng tháng tại 1.5251 trong các phiên giao dịch sau.

Mặt khác, cặp tỷ giá này có thể đảo ngược so với mức giá hiện tại là 1.5171 và nhắm mức 1,5071 trong ngắn hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.