ThanhThaoMC

EURCAD: vẫn xu hướng sell dài hạn

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada

EN: 1.5130
SL: 1,5230 (100 PIPS)
TP1: 1.4950 (180 PIPS)
TP2: 1.4870 (260 PIPS)
TP3: 1.4780 (360 PIPS)
EURCAD vẫn đang đà giảm trong trong biểu đồ hàng tuần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.