ThanhThaoMC

EURCAD: vẫn xu hướng sell dài hạn

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada

EN: 1.5130
SL: 1,5230 (100 PIPS)
TP1: 1.4950 (180 PIPS)
TP2: 1.4870 (260 PIPS)
TP3: 1.4780 (360 PIPS)
EURCAD vẫn đang đà giảm trong trong biểu đồ hàng tuần