NguyenThang33

Đầu tuần làm em EURCAD - Long

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá của cặp đang dần hướng về mức hỗ trợ thứ nhất tại 1.4968 (100% & 61.8% Fibonacci extension , 76.4% Fibonacci retracement ) tại đây giá sẽ bật lên hướng về đường kháng cự tại 1.5054 (50% Fibonacci retracement ).