LHBB

Eurcad-4/1/2020- Sell thuận xu hướng trung hạn tuần

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Điểm limit như hình. RR như trên
Để chắc ăn nhất hãy chờ tín hiệu Price action khi giá về vùng Cung tuần