UnknownUnicorn4548749

Eurcad-4/1/2020- Sell thuận xu hướng trung hạn tuần

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Điểm limit như hình. RR như trên
Để chắc ăn nhất hãy chờ tín hiệu Price action khi giá về vùng Cung tuần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.