DatTong

EURCAD, Canadian dollar, TF H4

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
- Thị trường đang cho xu hướng đi xuống.
- Giá nằm dưới cản 1.52
--> Sell khi H4 có tín hiệu
Bình luận:
Dời stoploss vào entry. Tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.