Alpha_VN

EUR/CAD Liệu có bước vào một chu kỳ giảm giá dài mới ?

Giá xuống
FOREXCOM:EURCAD   Euro /Đô la Canada
1. Xu hướng ở Mn , giá đang vùng xoay chiều và nhạy cảm với các biến đổi. Áp lực giảm đang duy trì và nhiều tháng "đi ngang trong áp lực giảm" vùng trenline này.

2. Tại W, giá đã lên test biên trenline trên nhiều lần và giảm trở lại.
Tại D, hệ thống giao dịch đã cho dấu hiệu sell ngắn, giá có thể lên test lại kháng cự đông MA và trendline trước khi có thể giảm sâu hơn.
Xét phản ứng giá và điểm vào tại các EMA này để vào theo xu hướng.