FOREXCOM:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Mẫu dơi nâng cao, chờ hoàn thành mô hình, AB có độ sai lệch so với XA ( Mẫu dơi k đúng chuẩn, chỉ nên tham khảo)