tradafx

Key level bị phá vỡ và cơ hội bán với EURCAD

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng đã bị phá vỡ khi giá giảm phá Key Level tại 1.44000.
Đợi giá thoái lui hình thành retest tại mức 1.44500 và xuất hiện tín hiệu bán thì có thể tìm cơ hội bán với EURCAD.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.43000 và 1.41600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.