Sinvestvn

EURCHF tiếp tục xu hướng giảm

Giá xuống
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Quan sát EURCHF break out trend line để tiếp tục giảm theo xu hướng --> SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.