NguyenThang33

Eur Chf - Short

Giá xuống
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Lệnh vào cũng như đặt limit, target được phân tích như trong hình! Anh chị em cùng tham khảo!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.