vietdung221

EUR/CHF có thể Buy lên ở giá hiện tại.

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
ENTRY: giá hiện tại

SL: 1.093

TP: 1.100