OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
ECHF HIỆ GIÁ BR LÊN ĐỈNH TẠO ĐÁY THẤP NHẤT CỦA XH HIỆN TẠI. đo mức fibo cnah mua tại entry đánh dấu vàng. mua lên với tp max như plan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.