EW-Mercury

EURCHF -PLAN GIAO DICH CHO TUẦN SAU

OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
$EURCHF:tạm thời chúng ta có thể canh sell EURCHF vùng 1.080. Plan (X) hay (1) chưa rõ ràng nên chỉ có thể Target ngắn vùng 1.07. Stoploss vùng 1.084