Thaiteamtrader

Cặp giao dịch #EURCHF - Khung H4

FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
#EURCHF có thể phá vỡ mức 1

EURCHF trên biểu đồ 4h đã di chuyển như mong đợi đến mức kháng cự hàng ngày dưới mức 1 vòng.
Giá sau khi đáy đôi kiểm tra lại 50% xung lực và tăng cao hơn.
Hiện tại, thị trường đang giao dịch dưới cấu trúc hàng ngày và NẾU thị trường vượt lên trên, chúng ta có thể đặt một lệnh mua...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.