Sinvestvn

Xu hướng EURCHF

Giá xuống
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Xu hướng xuống của EURCHF vẫn còn rất mạnh mẽ trên khung Daily.
Tiếp tục canh SELL khi giá điều chỉnh test lại vùng kháng cự.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.