Alpha_VN

Eur/CHF - Lực giảm liệu có đủ mạnh để tiếp tục xu hướng giảm ?

Giá xuống
SAXO:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
- Lưu ý vùng giá hiện tại khi nó đang là biên của mô hình và một loạt các vùng giá trong quá khứ.
Giá có thể đã hoàn thành mô hình giá tiếp diễn và test lại trước đó.
- Lực giảm ở D hiện tại thể hiện khá mạnh và hoàn toàn có thể break out giảm theo xu hướng dài hơn tiếp theo.
Giá lên khớp với các vùng cản động (MA) và giảm ngay trở lại, các đường MA thể hiện lực giảm mạnh ngay cả ở D, h4.
- Trader có thể tìm điểm vào theo xu hướng, tốt nhất là tại các cản động MA và trenline để có điểm vào tốt, có thể nắm giữ vị thế dài hơn vì echf là cặp biến động chậm.

Các biến động trong xu hướng nhỏ h4, h1...thì mọi người có thể linh động nhưng khuyến nghị chỉ vào theo xu hướng giảm, giao dịch vị thế sell.

Một hệ thống giao dịch phải chỉ ra điểm vào lệnh, điểm sl, tp và lực xu hướng, thời điểm giao dịch, mọi người có thể lựa chọn điểm vào tốt hơn với các mức cản động MA của hệ thống giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.