FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Tuần rồi mình đã call canh long cặp này nhưng giá chưa phản ứng, cuối tuần mình xem lại và thấy được giá đã tạo cấu trúc từ chối giảm ở khung D, setup này thiết lập dựa trên break cấu trúc và test lại OB cũ, mặc dù là OB nhưng mình không vào lệnh chờ, giá hiện tại đã xác nhận cho OB, tuần sau có thể long giá hiện tại hoặc chờ test lại key 1 lần nữa. Goodluck.