URIFX

EURCHF: Cơ hội bán tiếp.

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Nhìn chart chúng ta có thể thấy giá breakout.
Simple strategy là chờ giá hồi lên cận channel để sell R:R tốt nhất có thể.
Bình luận: Broke out
Bình luận: