URIFX

EURCHF: Cơ hội bán tiếp.

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Nhìn chart chúng ta có thể thấy giá breakout.
Simple strategy là chờ giá hồi lên cận channel để sell R:R tốt nhất có thể.
Bình luận:
Broke out
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.