OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Giá đang tiếp cận vùng hỗ trợ khá manh.
Tại đây đã xuất hiện các tín hiệu từ chối giảm giá, cho thấy phe mua đang muốn đẩy giá lên rồi.
Ý tưởng giao dịch của tôi là Buy limit lên, TP R3 là tối thiểu với Deal này chứ lị :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.