fotik7

Thảo luân cặp EURCHF

FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
có 3 luồng ý kiến.
1. Buy lên ngay đường vi phạm khi có nên xác nhận đảo chiều tăng của hướng giảm trước đó.
2. đợi giá hồi về vùng dằn co phía dưới khi có xác nhận đảo chiều tăng thì buy lên
3. CHờ gí vượt lên trên đỉnh gần nhất quay lại retest và chờ tín hiệu vào lệnh buy.