DUYTUNGFX

Canh bán EUR/CHF

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Kịch bản EUR/CHF
Khung D1 đang chuẩn bị hình thành mô hình vai đầu vai, đợi phá kênh trendline lên ở H4 chúng ta mới canh bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.