JaneDoan

EURCHF Daily Mô hình ba đỉnh

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Sell theo mô hình giá
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
https://www.tradingview.com/x/ijJBGhp
Chốt 1 phần lợi nhuận và dịch SL như hình
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.