PKTeam

Canh sell EURCHF

Giá xuống
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
ECHF đã phản ứng với vùng Supply zone Daily. Trendline của h4 đã break. Canh retest và sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.