SonPriceAction

EURCHF sell off continues

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF Đang bị sell rất mạnh trên khung tg D1. Trên khung tg h1 ta có 1 nice trend . Plan là sell khi giá về đến vùng EMA 20 của H1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.