Cafeforex123

Buy limit EURCHF

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Buy limit luôn tại demand zone của Daily, hoặc đợi có tín hiệu tại zone thì buy sẽ cho R/R cao hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.