khoaphp

Buy EURCHF tại 1.13050, sẽ có 2 đợt tăng EUR trong hôm nay.

Giá lên
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Theo phân tích kỹ thuật, hôm nay EUR sẽ có 2 đợt tăng mạnh, chúng ta sẽ tận dụng để buy EURCHF.

EURCHF Buy limit tại 1.13050 (Hoặc có thể Buy ngay bây giờ 1.13268)
TP 1.13597, SL 1.12855

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.