rim5067

EURGBP 1h Analysis

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP
Setup sell ở vùng supply zone trên khung 1H
Giá mục tiêu về lại đáy cũ, demand zone 0.8915