Nguyen_MinhTam

SELL SHORT EURGBP theo Sóng Elliott

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Theo quan điểm cá nhân, mình thấy GBPEUR đang đi theo sóng zigziag ABC , có thể là sóng phẳng hoặc tam giác nếu theo diễn biến khác, nhưng vẫn trong sóng điều chỉnh của sóng (4). Giá đã tăng trong ngắn hạn, volume giảm mạnh cho thấy khả năng giảm giá cao.

Sell 0.86370
Takeprofit 0.86460
Stoploss 0.86040
Riskreward 3

Theo bạn GBPEUR sẽ diễn biến như thế nào?