maivanhai

EURGBP đánh xuống.

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
xu hướng đang ủng hộ xuống, cặp này có thể đánh xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.