InvestoGuy

EURGBP vào thế CTC khung H1 - Liệu sẽ bứt phá?

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP Entry sớm giá hiện tại - kèm rủi ro không break qua khỏi trendline. (Mua theo chu kỳ MACD histogram)
EURGBP Buy entry đẹp 0.8856.
EURGBP Buy nhồi khi giá break qua 0.8860.
——————
SL 0.8840
TP 0.8865
TP 0.8870
TP 0.8878
TP 0.8900

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.