FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Giá đang tiếp cận mức hỗ trợ tại 0.8941 , nơi nó có khả năng có thể bật trở lại ngưỡng kháng cự tại 0.9073
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.