FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
H1 hình thành xu hướng giảm ta có thể tìm cơ hội bán khi chạm trend giảm trên h1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.