URIFX

EURGBP: mua một ít nếu pullback thêm

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
33 lượt xem
0
D1: Hình mẫu Ending Wedge
H1: Buy trong trange (1 lần giá breakout nhưng kg trụ được 1 session)

Plan: buy 1%
Bình luận: Đã chốt BE trước giờ thiêng