NguyenThang33

EG - Long trong biểu đồ tuần

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đang có mức hỗ trợ trong biểu đồ tuần. Đây là đường kết thúc của FIBO 1.27. Thế nên là trong thời gian theo tháng thì có thể trông mong mô hình tăng lên 650 pips.