tintrantin93

EURGBP

Giá lên
tintrantin93 Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Buy 0.9005
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Thoát 0.9018 do xuất hiện 2 nến đỏ heiken liên tiếp. W:L=1:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.