maivanhai

EURGBP mục tiêu 0.83

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Xu hướng tổng thể cặp tiền này đang là xuống, hành động giá ngày hôm qua của cặp tiền này cho thấy thị trường đang quay trở lại xu hướng chính. Mục tiêu 0.83 trong thời gian tới là có thể.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.