BlackJack83

xu hướng cặp EUR/GBP

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
xu hướng cặp EUR/GBP. chúng ta cùng sell limit nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.