GreencapInvestmentFund

EURGBP - Phá hỗ trợ và đường xu hướng tăng

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Cập nhật thị trường

Sau một khoảng thời gian bị chững lại ở vùng hỗ trợ 0.8866 - 0.8826 thì cuối tuần trước đã có một sức mạnh làm EURGBP phá hỗ trợ này cùng với đường xu hướng tăng được hình thành từ đầu năm nay. Một sức giảm mạnh mẽ không thể cản lại được.

Phân tích thị trường:

Một vài ngày tới EURGBP sẽ bị chững lại ở vùng hỗ trợ tiếp theo 0.8738 - o.8690 và test lại vùng Hỗ trợ 0.8866 - 0.8826. Điều đáng lưu lý hiện nay vẫn chưa thể xác định một cách rõ ràng là thị trường đang đi lên hay đi xuống vì vùng hỗ trợ cùng với đường trendline đã bị phá nhưng xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc

Ý tưởng giao dịch:

- Hiện nay chúng ta có thể Buy khi giá chạm đến gần khu vực hỗ trợ 0.8738 - o.8690. khi có dấu hiệu hành động giá đảo chiều trên khung H4 và D1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.