FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
13 lượt xem
1
cấu trúc tăng đẹp
tuy nhiên ngày hôm qua mình có một lệnh sell vẫn đang chạy tp về vùng đỉnh cũ của h4 tại giá 0.85665

xu hướng là tăng nên mình đã đặt sẵn một lệnh buy limit từ tuần trước đó nhưng chưa khớp được lệnh

lệnh buy limit của mình tại giá 0.85329 , sl giá 0.85014 và Tp tại vùng đỉnh cũ trước đó 0.86504

tiếp tục chờ đẹp hành động giá và không làm gì cả

Bình luận