URIFX

@EURGBP => Bán thêm

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Vào thời điểm post idea này mình đã sell một đoạn trong correction lên (giá 0.89398). Mình hy vòng giá sẽ break correction này để đi xuống một đoạn dài.