NguyenThang33

Phân tích cặp EUR/GBP - Xu hướng SHORT

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Giá của cặp đang dần tiếp cận đến mức kháng cự đầu tiên tại 0.8858. Báo hiệu xu hướng giảm giá sẽ xảy ra, giá sẽ được ép xuống mức hỗ trợ chính tại 0.8724.
Stochastic (55,5,3) cũng đang tiếp cận mức kháng cự và chúng ta sẽ nhìn thấy sự sụt giảm của giá trong giai đoạn sắp tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.