Thangtranfx

Thế giá lên

Giá lên
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đã tạo xong mô hình vai đầu vai.
Dự đoán tuần tới giá sẽ đi lên.
Đây là quan điểm của tác giá. không khẳng định trong thị trường nên mọi người cần cân nhắc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.