tranhoang2th

EURGBP: chờ tín hiệu canh mua lên

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
- Giá tăng mạnh cắt qua EMA200 + RSI đạt mức 80
- Đợi giá hồi về đúng bản chất sóng hồi, giá phá vỡ đường trendline sóng hồi là vào được
sl: dưới đáy
tp: đỉnh cũ hoặc xa hơn (fibo 1.618)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.