votiensanh

Mua cặp eur gbp

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Mô hình bẫy giá h4 .

Mua lướt ngắn trong ngày

Chia sẻ chi tiết lệnh EURGBP

Lệnh Buy
Chia vốn làm 3 lệnh
1 lệnh vào ngay .
2 lệnh chờ .

Lý do : H4 đã cho mô hình mạnh , nhưng giá vẫn chưa vượt khỏi vùng cản ( như hình ) và tiếp cận lại đỉnh gần (h1)

2 lệnh trên nên chờ có giá đóng cửa nằm trên hoàn toàn vùng cản hãy vào .

Kịch bản dự phòng rủi ro :

Nếu h4 ( hiện tại ) đảo chiều và rút chân hướng xuống .

Trường hợp 1 lệnh vào và 2 lệnh chờ chưa khớp .Ta hủy lệnh Sell hiện tại và hủy luôn lệnh chờ rời khỏi thị trường .

Trường hợp ta khớp cả 3 lệnh thì cắt ngay 2 lệnh . Chỉ giữ 1 lệnh và đặt Sl rồi đi làm việc khác . Thua thì ta mất ít và thoải mái . Lời thì ta ăn đủ .

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.